Dit is de disclaimer voor het gebruik van de website van Marieke Taalonderwijs hierna: Marieke Taalonderwijs. Marieke Taalonderwijs is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91344786 en is gevestigd aan Rietveld 195 (2611LK) te Delft.

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Marieke Taalonderwijs behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en / of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en / of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Marieke Taalonderwijs aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Marieke Taalonderwijs voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Probeer NU

Via deze link kunt u een proefles plannen. In deze proefles kunt u kennis maken mij als lerares en kan uw kind ervaren hoe leuk de lessen zijn. Na afloop kunnen wij samen bepalen welk lespakket het best bij uw kind past.